11.02.1982 KB tot aanvulling van het KB van 18.05.1981 tot uitvoering van de artikelen 9 en 30bis van het KB nr. 72 van 10.11.1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor zelfstandigen

ondertekenaar
DEHAENE Jean-Luc - Min. van Sociale Zaken,
inforumnummer
229333
essentie
Dit besluit onderwerpt aan het art. 107 (cumul beroepsbezigheid) van het KB 22.12.1967 houdende algemeen betreffende het rust- en overlevingspensioenen voor zelfstandigen, een categorie van de zelfstandigen voor wie het pensioen ingegaan is vóór 01.07.1 ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren