24.07.2008 Wet houdende diverse bepalingen I - Justitie - Wijzigingen van het Wetboek van strafvordering (art. 134-136)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
229357
essentie
In het Wetboek van Strafvordering wordt een art. 645 ingevoegd. Dit artikel voorziet dat de politieambtenaren, de directeurs van de penitentiaire inrichtingen en de vertegenwoordigers van de directeurs van de penitentiaire inrichtingen, net als de gerecht ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren