24.07.2008 Wet houdende diverse bepalingen I - Justitie - Wijziging van de wet 15.05.2006 wijz. wet 08.04.1965 betr. de jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet 24.04.2003 tot hervorming van de adoptie (art. 140)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
229363
essentie
Indien ze niet voor deze datum in werking treden, treden de artikelen die de wet 08.04.1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit ver ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren