24.07.2008 Wet houdende diverse bepalingen I - Binnenlandse Zaken - Veiligheid en Preventie - Wijzigingen van de wet 15.05.2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van art. 119bis NGW (art. 147-155)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
229374
essentie
Het toepassingsgebied van de wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht wordt uitgebreid tot de personen ter beschikking gesteld van de organiserende gemeente via een Plaatselijk Werkgelegenheid Agentschap of met de tussenkomst van een rechts ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren