12.06.2008 Ordonnantie wijz. art. 283, 3°, NGW

ondertekenaar
VANHENGEL Guy - Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
et al.
inforumnummer
229506
essentie
Deze ordonnantie schrapt de mogelijkheid om een statutair ambtenaar af te zetten. Die sanctie was een bijzonder strenge, zelfs een onbillijke straf omdat degene die de straf kreeg daardoor verstoken werd van het voordeel van de pensioenbijdragen die zijn ...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren