02.02.1976 KB tot vaststelling van de grens van de algemene bepalingen betr. de toekenning van een mobiliteitstoelage aan sommige personeelsleden van de provincies, de gemeenten, de agglomeraties van gemeenten en de federaties van gemeenten

ondertekenaar
MICHEL Joseph - Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
22962
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren