06.06.2008 BVR betr. de derogatievoorwaarden inzake de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
inforumnummer
229665
essentie
In afwijking van art. 13, par. 1 en par. 2, van het Mestdecreet kan een derogatie door de landbouwer worden aangevraagd voor een hogere bemesting dan 170 kg van stikstof uit dierlijk mest per jaar en per ha voor bepaalde teelten met een lange groeiperiode ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren