10.03.2008 KB wijz. KB 03.08.1976 houdende vaststelling van de programmatiecriteria voor de psychiatrische ziekenhuisdiensten

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
229666
essentie
Bij de toepassing van de ziekenhuisprogrammatie voor de psychiatrische diensten mogen sommige criteria niet worden overschreden. Voor de diensten voor intensieve behandeling van psychiatrische patiënten voor de subdoelgroep sterk gedragsgestoorde en/of a ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren