19.06.2008 BBHR tot vaststelling van inwerkingtreding van de ordonnantie 07.06.2007 betr. de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen

ondertekenaar
HUYTEBROECK Evelyne - Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
229764
essentie

Art. 1 t.e.m. 17, 18 par. 1, 18 par. 3, 22, 24, 27, 29 t.e.m. 41 en de bijlagen van de ordonnantie 07.06.2007 betreffende de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen treden in werking op 02.07.2008. Art. 18, par. 2, 18 par. 4, et 18, par. 5, ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren