19.06.2008 BBHR betr. het energieprestatiecertificaat voor nieuwe EPB-wooneenheden en Niet-Residentiële EPB-eenheden

ondertekenaar
HUYTEBROECK Evelyne - Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
229844
essentie

Het certificaat voor nieuwe gebouwen heeft tot doel de gebruikers van het gebouw te informeren over de energieprestatie van het nieuwe gebouw, aan te duiden of de EPB-eisen waaraan het nieuwe gebouw moet voldoen worden nageleefd, en aanbevelingen verst ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren