24.07.2008 Wet houdende diverse bepalingen I - Binnenlandse Zaken - Identiteitskaarten (art. 143-145)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
229861
essentie
Deze wijziging van de wetten 19.07.1991 betreffende de bevolkingsregisters en identiteitskaarten en 26.06.2002 inzake consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten beoogt de bestaande elektronische identiteitskaarten zoals die in België worden afg ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren