25.04.2008 BVR wijz. BVR 19.07.2007 betr. de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
229872
essentie
Dit besluit bepaalt het model van getuigschrift dat uitgereikt wordt aan cursisten die een opleiding pedagogische bekwaamheid met vrucht afronden. ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren