12.06.2008 KB wijz. KB 25.09.1974 betr. de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
229907
essentie
Dit besluit bepaalt de gevallen waarin aanvragen voor de tijdelijke overbrenging of de tijdelijke sluiting van een voor het publiek opengestelde apotheek niet meer aan het advies van de vestigingscommissies onderworpen zijn, maar enkel aan het advies van ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren