18.11.2005 MB tot vaststelling van het formulier voor aangifte van gegevens voor de heffingen bepaald bij art. 4 van de wet 09.12.2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
230040
essentie
De jaarlijkse verklaring van gegevens voor de berekening van de heffingen opgelegd aan de operatoren die onderworpen zijn aan de controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (zoals, onder andere, de rusthuizen, de ziekenhuiz ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren