18.06.2008 Wet wijz. het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de procedure inzake bepaalde huurgeschillen

ondertekenaar
VANDEURZEN Jo - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Institutionele Hervormingen,
inforumnummer
230048
essentie
Art. 375 van de programmawet (I) van 24.12.2002 heeft in het Gerechtelijk Wetboek een art. 1344septies ingevoegd inzake de huur van woningen, houdende een verplichte voorafgaande poging tot minnelijke schikking voor hoofdvorderingen inzake de aanpassing v ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren