17.06.2008 KB betr. het zegel van de politiediensten en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
VANDEURZEN Jo - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Institutionele Hervormingen,
inforumnummer
230051
essentie
Het zegel van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, wordt aangebracht om de door de politiediensten gebruikte documenten te waarmerken. Het bestaat uit een variant voor respectievelijk de lokale en de federale politie. Dit besluit bep ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren