20.11.1975 KB tot vaststelling van de algemene bepalingen betr. de bezoldiging door de provincies, de gemeenten, de agglomeraties van gemeenten en de federaties van gemeenten, van sommige personeelsleden die met bevallingsverlof zijn

ondertekenaar
MICHEL Joseph - Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
23012
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren