10.07.2008 KB wijz. het KB 17.08.2007 tot uitvoering van de art. 57 en 59 van de programmawet van 02.01.2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
230143
essentie
Krachtens het KB 17.08.2008, hebben de rust- en verzorgingstehuizen, de rustoorden voor bejaarden, de centra voor dagverzorging, de centra voor kortverblijf en de diensten voor thuisverpleging recht op een jaarlijkse financiële tegemoetkoming ter vergoed ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren