01.07.2008 KB tot uitvoering van art. 68, par. 10, van de wet 30.03.1994 houdende sociale bepalingen

ondertekenaar
ARENA Marie - Min. van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden,
LARUELLE Sabine - Min. van Middenstand en Landbouw,
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
230227
essentie
De drempelbedragen voor de berekening van de solidariteitsbijdrage op de pensioenen worden gewijzigd met ingang van 01.07.2008. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren