23.05.2008 BVR wijz. het Vlaams personeelsstatuut van 13.01.2006 wat betreft de uitvoering van het sectoraal akkoord 2005-2007 en andere bepalingen

ondertekenaar
BOURGEOIS Geert - Vlaams Min. van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme,
inforumnummer
230434
essentie
Dit besluit wijzigt het Vlaams Personeelsstatuut (VPS) van 13.01.2006 voor wat betreft de uitvoering van het sectoraal akkoord 2005-2007. Het besluit voert een aantal bepalingen in waaronder de herziening van de principes over de gelijkwaardigheid tussen ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren