11.04.2008 BVR tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen

ondertekenaar
VAN MECHELEN Dirk - Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
inforumnummer
230476
essentie
Dit besluit stelt de regels vast over de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). Het legt als uitgangspunt bij de opmaak van RUP's de categorieën van gebiedsaanduidingen (met bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften) vast: wo ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren