30.07.2008 KB wijz. KB/WIB 92 inzake de basisrentevoet toegekend op spaardeposito's als bedoeld in art. 21, 5°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

ondertekenaar
REYNDERS Didier - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën en Institutionele Hervormingen,
inforumnummer
230504
essentie
De basisrentevoet die een instelling voor de ontvangen spaardeposito's toekent, mag 4,25% niet overschrijden (vroeger 4%). ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren