17.07.2008 BBHR tot vaststelling van de modellen van begrotingen en rekeningen te gebruiken door de islamitische comités en houdende regeling van de boekhouding van de Islamitische gemeenschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ondertekenaar
VANHENGEL Guy - Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
et al.
inforumnummer
230819
essentie

De begrotingen en rekeningen van de Islamitische comités van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden opgemaakt overeenkomstig de modellen 1 en 2 bijgevoegd bij dit besluit.
Bij overlijden, afzetting of schorsing van de penningmeester, of ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren