30.07.2008 KB wijz. het KB 16.01.2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de erkenningen, toelatingen en registraties

ondertekenaar
LARUELLE Sabine - Min. van K.M.O.'s , Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid,
inforumnummer
230921
essentie
Operatoren uit de voedselketen (zoals onder andere rusthuizen, ziekenhuizen, kribbes en scholen) mogen zich enkel met producten bevoorraden bij inrichtingen die erkend, toegelaten of geregistreerd zijn. Voor activiteiten uitgevoerd door dienstverleners mo ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren