25.07.2008 Wet wijz. het Burgerlijk Wetboek en de gecoördineerde wetten van 17.07.1991 op de Rijkscomptabiliteit met het oog op het stuiten van de verjaring van de vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State

ondertekenaar
VANDEURZEN Jo - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Institutionele Hervormingen,
inforumnummer
230927
essentie
Om de achterstand bij de Raad van State te verminderen voorziet deze wet dat een beroep tot vernietiging van een administratieve handeling bij de Raad van State de verjaring stuit van de vordering tot herstel van de schade veroorzaakt door deze vernietigd ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren