04.07.2008 Dec. wijz. dec. 11.05.2007 houdende het statuut van de sportschutter, wat het toepassingsgebied betreft

ondertekenaar
ANCIAUX Bert - Vlaams Min. van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,
inforumnummer
230975
essentie
De doelstelling van dit decreet is onder meer het buksschieten vrij te stellen van elke administratieve last. Concreet wil het decreet ervoor zorgen dat de beoefenaar van het buksschieten noch over een wapenvergunning moet beschikken krachtens de toepasse ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren