18.07.2008 Dec. ter bevordering van duurzame ontwikkeling

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
inforumnummer
230976
essentie
Dit decreet zorgt er voor dat het Vlaamse beleid inzake duurzame ontwikkeling continuïteit krijgt. Het bepaalt onder meer wat de Vlaamse Regering moet doen, welke instrumenten ter beschikking zijn, enzovoort. Het decreet verankert ook een goede samenwerk ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren