08.12.1976 Wet tot regeling van het pensioen van sommige mandatarissen en van dat van hun rechtverkrijgenden

ondertekenaar
MICHEL Joseph - Min. van Binnenlandse Zaken,
VANDERPOORTEN Herman - Min. van Justitie,
inforumnummer
23098
essentie
Deze wet regelt het recht op pensioen van sommige mandatarissen maar werd volledig gewijzigd door latere wetten (wet van 22.01.1981, 30.12.1986 en 02.03.1989).
Naast de titel gelden praktisch nog enkel de opheffingsbepalingen. Zo worden de bepalinge ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren