12.08.2008 KB wijz. KB 20.07.2006 betr. de opleidingsvoorwaarden waaraan het leidinggevend en uitvoerend personeel van de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen moet voldoen

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
230988
essentie

Het personeelslid van een openbare vervoersmaatschappij binnen dewelke geen gebruik wordt gemaakt van spuitbussen en van handboeien, kan het 'bekwaamheidsattest veiligheidsagent bekomen zonder het afleggen van de examens, indien hij tussen ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren