10.07.2008 BVR houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak, de actualisering en de financiering van het register van de onbebouwde percelen

ondertekenaar
VAN MECHELEN Dirk - Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
inforumnummer
230993
essentie
Dit besluit bepaalt de regels voor de opmaak, de actualisering, de financiering, de samenstelling en het gebruik van het register van de onbebouwde percelen. De gegevens van het register worden ingevoerd, aangepast en eventueel geschrapt onder de verantwo ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren