12.08.2008 KB wijz. art. 225 van het KB 03.07.1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
231153
essentie
Krachtens dit besluit kunnen de gerechtigden de hoedanigheid van gerechtigden met gezinslast behouden op voorwaarde dat ze zich nog altijd in dezelfde situatie bevinden ingevolge de verhoging van bepaalde minimumpensioenen voor de werknemers en voor de ze ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren