16.05.2008 BVR wijz. BVR 17.06.1997 betr. de personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs, het BVR 17.06.1997 betr. de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs en het BVR 07.07.1998 betr. het omrekeningspercentage en het puntengewicht voor de vaststelling van het werkingsbudget basisonderwijs

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
231164
essentie
Dit besluit wijzigt het besluit over de personeelsformatie in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs. Daarnaast wijzigt het ook het omrekeningspercentage en het puntengewicht voor de vaststelling van het werkingsbudget onderwijs. Met deze wijzigingen w ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren