27.06.2008 BVR wijz. sommige besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot tijdelijke projecten in het basisonderwijs en secundair onderwijs

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
231385
essentie
Sommige besluiten over tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs worden gewijzigd. Het gaat om projecten rond enerzijds onderwijsvernieuwingen bij talenontwikkeling, beleidsvoerend vermogen, technologie, leren en werken en anderzijds werkp ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren