30.12.1986 Wet wijz. art. 4 en 16bis van de wet 08.12.1976 tot regeling van het pensioen van sommige mandatarissen en dat van hun rechtverkrijgenden

ondertekenaar
GOL Jean - Min. van Justitie,
MAINIL Pierre - Staatssecret. voor Pensioenen,
MICHEL Joseph - Min. van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt,
inforumnummer
23140
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren