BVR betr. de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs en de oprichting van vestigingsplaatsen en tot aanpassing van de bijlage I van het dec. 15.06.2007 betreffende het volwassenenonderwijs

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
231518
essentie
Dit document bevat een lijst van besluiten die aan verschillende centra voor volwassenenonderwijs de mogelijkheid geven om hun onderwijsbevoegdheid uit te breiden of bijkomende vestigingsplaatsen op te richten. Overigens wijzigen deze besluiten bijlage I ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren