05.09.2008 BVR wijz. BVR 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten

ondertekenaar
KEULEN Marino - Vlaams Min. van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
inforumnummer
231528
essentie
Dit besluit bevat een aantal aanpassingen in verband met de termen 'overschot' en 'gecorrigeerd overschot' vermeld in het BVR 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale bestur ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren