05.09.2008 MB wijz. MB 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van art. 46 van het BVR 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst

ondertekenaar
KEULEN Marino - Vlaams Min. van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
inforumnummer
231531
essentie
Op elk meerjarenplan, elke wijziging van het meerjarenplan, elk budget, elke budgetwijziging, elke interne kredietaanpassing, elke jaarrekening en elke eindrekening in verband met de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst wordt de na ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren