03.07.2008 BBHR betr. de toestemming voor het uitvoeren van archeologische opgravingen en peilingen

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
inforumnummer
231552
essentie
Dit besluit bepaalt de procedure voor het verlenen van toestemming voor archeologische opgravingen en peilingen alsmede de modaliteiten van de schorsing en de intrekking van deze toestemming. ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren