04.09.2008 BBHR wijz. KB 02.08.1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit

ondertekenaar
VANHENGEL Guy - Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
et al.
inforumnummer
231787
essentie

Het KB 02.08.1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke Comptabiliteit wordt aangepast om de elektronische bankuittreksels als bewijsstukken toe te laten (indien een elektronisch gekwalificeerd certificaat beschikbaar is).

...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren