04.09.2008 Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 02.09.2002 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten inzake een globaal en geïntegreerd drugsbeleid

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
et al.
inforumnummer
231805
essentie
Het algemeen doel van het akkoord waarmee deze ordonnantie instemming betuigt, bestaat erin het beleid dat gevoerd wordt door alle overheden die bevoegd zijn voor een of meerdere aspecten van de drugproblematiek te coördineren en te harmoniseren op Belgi ...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren