21.04.2007 KB houdende veiligheids- en andere voorwaarden inzake een automatische externe defibrillator gebruikt in het kader van een reanimatie

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
VAN DEN BOSSCHE Freya - Vice-Eerste Min. en Min. van Begroting en Consumentenzaken,
inforumnummer
231847
essentie

Dit besluit legt de voorwaarden vast onder dewelke een automatische externe defibrillator (AED) gebruikt mag worden. Het betreft ook de terbeschikkingstelling en etikettering, de registratie en de controle van zulke toestellen.

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren