04.09.2008 Ordonnantie tot opheffing van art. 71, 5°, NGW

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
et al.
inforumnummer
231958
essentie
Deze ordonnantie heft de bepaling van de nieuwe gemeentewet op die de militairen in actieve dienst verbiedt om van een gemeenteraad deel uit te maken en tot burgemeester te worden benoemd. ...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren