Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

15.01.1975 KB tot vaststelling van de algemene bepalingen betr. de toekenning van een toelage voor nachtwerk aan sommige personeelsleden van de provincies, de gemeenten, de agglomeraties van gemeenten en de federaties van gemeenten

Dit besluit is van toepassing op het personeel van de provincies, de gemeenten, de agglomeraties van gemeenten en de federaties van gemeenten, met uitsluiting van de leden van het onderwijzend personeel, de gemeentesecretarissen, de gemeenteontvangers, ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren