10.07.2008 Dec. betr. het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
232051
essentie
Het door dit decreet voorziene stelsel realiseert het voltijds engagement voor zoveel mogelijk jongeren (combinatie van de componenten 'leren' en 'werken' door een tijdsbesteding van minimum 28 uren per week). Met behoud van de meersporigheid vergroot het ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren