18.09.2008 KB wijz. KB 25.04.2002 betr. de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
232091
essentie
Dit besluit bepaalt het in de in aanmerking genomen interestvoet (4,5 %) voor de financiering van de kortetermijnkredieten om de normale werking van de ziekenhuisdiensten te verzekeren voor het kalenderjaar 2008. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren