28.09.2008 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25ter van 09.07.2008 wijz. de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25 van 15.10.1975 betr. de gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers

ondertekenaar
MILQUET Joëlle - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk en Gelijke Kansen,
inforumnummer
232253
essentie
Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage opgenomen collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25ter gesloten op 09.07.2008 in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25 van 15.10.1975 betreffende de gelijke be ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren