19.09.2008 KB wijz. de reglementering betreffende het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen naar aanleiding van de integratie van de kleine risico's in de verplichte ziekteverzekering

ondertekenaar
LARUELLE Sabine - Min. van K.M.O.'s , Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid,
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
232255
essentie
Dit besluit past de reglementering betreffende het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen aan, rekening houdend met de integratie van de kleine risico's in de verplichte ziekteverzekering. Het recht op geneeskundige verzorging wordt in 2008 en 2009 ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren