01.10.2008 KB wijz. art. 160 van het KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ondertekenaar
MILQUET Joëlle - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk en Gelijke Kansen,
inforumnummer
232335
essentie
De uitbetalingsinstelling mag bij de berekening van het aantal uitkeringen als volledig werkloze of als bruggepensioneerde, geen uitkeringen betalen voor de periodes waarvoor zij kan vaststellen dat de sociaal verzekerde als werknemer ingeschreven is in e ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren