18.09.2008 KB tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
232339
essentie
Dit besluit bepaalt de procedure en de voorwaarden voor het verlenen van een afwijking op basispreventienormen tegen de risico's van brand en ontploffing, die één of meer categorieën van constructies gemeen hebben. Elke aanvraag tot afwijking wordt per ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren