04.07.2008 Dec. betr. de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en wijz. decreet basisonderwijs van 25.02.1997 wat de werkingsbudgetten betreft

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
232388
essentie
Dit decreet wijzigt het financieringsmechanisme van het leerplichtonderwijs. De financiering wordt niet meer afhankelijk van het net, maar van de kenmerken van de leerlingen en van de school. In de reguliere financiering worden scholen met kansarme leerli ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren